กทม.สร้างบ้านพักคนชราเพิ่มรองรับผู้สูงอายุ

เล็งพื้นที่ย่านตะวันออกใกล้โณงพยาบาลสิรินธรเตรียมบ้านรองรับคนแก่งที่เพิ่มขึ้นอีก 10 ปีข้างหน้า นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ด้วยพื้นที่กรุงเทพฯเป็นเมืองที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีประชากรสูงอายุจำนวนกว่า 900,000 คน และในอีก 10ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นกว่า 1,500,000 คน ดังนั้นผู้ว่าฯกทม. จึงได้วางโครงการดูแลเตรียมความพร้อม

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยกทม.ได้วางแนวทางการก่อสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม จากปัจจุบันที่ กทม.มีบ้านพักคนชราบางแค2 ให้บริการเป็นที่พักพิงแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกทม. โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 130 คน ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยมีห้องกายภาพ นักกายภาพ ทีมพี่เลี้ยงคอยดูแล ทีมแพทย์ซึ่งจะเข้ามาดูแลตรวจอาการเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีศาลาธรรมให้ผู้สูงอายุทำวัตรเช้า-เย็น และจัดกิจกรรมสันทนาการเป็นประจำทุกวัน แต่ด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการที่พักพิงในช่วงบั้นปลาย ทำให้กทม.ได้วางแผนการจัดหาพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการสร้างบ้านพังพิงผู้สูงอายุเพิ่มเติม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews