การรั่วไหลของไลโซโซมของเซลล์

สิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้น่าสนใจอย่างยิ่งคือการตายของเซลล์ที่เกิดจากการรั่วไหลของไลโซโซมของเซลล์ สามารถใช้งานได้โดยใช้ยาที่ข้ามกำแพงเลือดสมอง ในการศึกษา ในวัฒนธรรมเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ตายในเซลล์ที่ระดับความเข้มข้นซึ่งไม่มีผลต่อเซลล์สุขภาพที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการลดการแพร่กระจายของเนื้องอกในสมองและช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต

ในกรณีของรูปแบบเนื้องอกในสมองที่แพร่กระจายอย่างรุนแรงการบริหารของเคลมาสทีนส่งผลให้เนื้องอกหายไปทั้งหมด การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่ายาแก้แพ้และยาอื่น ๆ ที่เพิ่มการซึมผ่านของเยื่อ lysosomal นั้นถือได้ว่าเป็นการบำบัดเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มี glioblastoma ควบคู่ไปกับการรักษาที่กำหนดขึ้น ปัจจัยสำคัญในการควบคุมและบำรุงรักษาโครงสร้างของเมมเบรน