ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับรูปแบบจีโนม

ในมนุษย์ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA นิวเคลียร์ของเซลล์โฮสต์เพื่อสร้างไวรัสตัวใหม่ ตลอดระยะเวลาหลายล้านปีการฝังตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของ retroviral ได้รับการสืบทอดจากลูกหลานของเจ้าบ้านเป็น ERVs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีโนมที่มีกระดูกสันหลังในปัจจุบัน นักวิจัยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการวิเคราะห์ประชากรของจีโนม

ทั้งหมดที่ได้จากสัตว์ป่าและในประเทศซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับรูปแบบจีโนมของ ERV-host นักวิจัยได้ศึกษากระต่ายของยุโรปซึ่งแยกออกเป็นสองชนิดย่อยบนคาบสมุทรไอบีเรียเมื่อประมาณหนึ่งล้านปีก่อนและถูกค้นพบในภาคใต้ของฝรั่งเศสเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน การศึกษาลำดับจีโนมทั้งหมดจากกลุ่มประชากรที่เป็นเจ้าภาพเมื่อเทียบกับจีโนมของบุคคลคนเดียวเราสามารถระบุ ERV ใหม่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมกันของ retrovirus ได้