เชื้อราทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เชื้อราเกิดขึ้นได้แทบทุกที่บนโลกในฐานะที่เป็นสีเทาเข้มเบาะยับบนผนังที่ชื้นหรือในสปอร์ขนาดเล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่พัดผ่านอากาศและยึดกับวอลล์เปเปอร์ที่นอนและพื้น คนที่มีสุขภาพมักจะไม่มีปัญหาหากสปอร์หาทางเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาเนื่องจากระบบป้องกันภูมิคุ้มกันของพวกเขาจะเอาสปอร์ออกจากการกระทำ

อย่างไรก็ตามเชื้อราสามารถคุกคามชีวิตของผู้คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกบุกรุกเช่นผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหลังจากการปลูกถ่ายอวัยวะค้นพบวิธีที่เชื้อราทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เกิดการติดเชื้อของเชื้อราที่อันตรายถึงชีวิต นักวิจัยได้นำเสนอผลของพวกเขาในปัญหาปัจจุบันของวารสารผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ชีววิทยาเคมีเป็นสารพิษจากเชื้อราที่มีศักยภาพ ที่รับผิดชอบในการเกิดโรคของเชื้อราเป็นที่รู้จักกันดี