Category: news

กทม.สร้างบ้านพักคนชราเพิ่มรองรับผู้สูงอายุ

เล็งพื้นที่ย่านตะวันออกใกล้โณงพยาบาลสิรินธรเตรียมบ้านรองรับคนแก่งที่เพิ่มขึ้นอีก 10 ปีข้างหน้า นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ด้วยพื้นที่กรุงเทพฯเป็นเมืองที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีประชากรสูงอายุจำนวนกว่า 900,000 คน และในอีก 10ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นกว่า 1,500,000 คน ดังนั้นผู้ว่าฯกทม. จึงได้วางโครงการดูแลเตรียมความพร้อม